مقالات اینفوگرافی

1396/6/1

پديده توهم ژرفاي تبييني

The phenomenon of illusion of explanatory depth

بیشتر
1396/6/1

سبزشويي

Greenwashing

بیشتر
1396/5/31

قضاوتهای شخصیتی افراد

Personality judgments of individuals

بیشتر
1396/5/31

12 سخن الهام بخش از مخترع تلفن، الکساندر گراهام بل

inspirational talks of the inventor of the phone, Alexander Graham Bell

بیشتر
1396/5/31

آخرين جملات استيو جابز :

Steve Jobs's latest sentences:

بیشتر
1396/5/31

استراتژي خروج از زندگي سگي

The exit strategy of A Dog's Life

بیشتر
1396/5/31

الگوي قياسي- قانوني ( DN )

Comparative-legal model (DN)

بیشتر
1396/5/31

خطاي مقايسه اجتماعي

Why are we just targeting our souls? (Social comparison error)

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است