مقالات آموزش

1397/4/23

معیارهای جدید عملکرد شرکت:سود هر کارمند

New Company Performance Criteria: The Profit of Each Employee

بیشتر
1397/4/20

تفاوت همکاري,هماهنگی و مشارکت

Difference in cooperation, coordination and partnership

بیشتر
1397/4/20

رهنمودهایی برای پیشرفت شغلی

Guides for career advancement

بیشتر
1397/4/19

تئوري پنجره هاي شکسته

Broken windows theory

بیشتر
1397/4/17

رشد پیوسته

Consecutive growth

بیشتر
1397/4/13

رویکرد چابک در پیاده سازی هوش تجاری

Agile approach to implementing business intelligence

بیشتر
1397/4/9

اثربخشی هزینه های تبلیغات

The effectiveness of advertising costs

بیشتر
1397/4/9

نورومارکتینگ و پیش بینی بازار

Neuromarketing and market forecasting

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است