مقالات آموزش

1397/4/27

ابزار کسب و کار هوشمند Tableau

Intelligent business tool Tableau

بیشتر
1397/4/27

ابزار کسب و کار هوشمند Sisense

Intelligent business tool Sisense

بیشتر
1397/4/26

استفاده از زیرساخت های IT موجود و ابزارهای BI

Use existing IT infrastructure and BI tools

بیشتر
1397/4/26

شاخص های عملکرد کلیدی - اندازه گیری موفقیت

Key Performance Indicators - Measuring success

بیشتر
1397/4/25

نکاتی جهت اصلاح برنامه استراتژی بازاریابی

Tips for modifying the marketing strategy program

بیشتر
1397/4/24

"فروش همان فروشگاه" چیست؟

What is "selling the same store"?

بیشتر
1397/4/24

شاخص های پیشرو و عقب ماندگی

Leading indicators and backwardness

بیشتر
1397/4/23

چگونگی ایجادKPIS قابل اجرا و روش های آن

How to create applicable KPIS and its methods

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است