مقالات آموزش

1397/5/1

ابزار کسب و کار هوشمند Oracle BI

Intelligent business tool Oracle BI

بیشتر
1397/5/1

ابزار کسب و کار هوشمند Microsoft SharePoint

Intelligent business tool Microsoft SharePoint

بیشتر
1397/5/1

ابزار کسب و کار هوشمند Microsoft Power BI

Intelligent business tool SAP Microsoft Power BI

بیشتر
1397/5/1

ابزار کسب و کار هوشمند SAP Crystal Reportss

Intelligent business tool SAP Crystal Reports

بیشتر
1397/4/31

ابزار کسب و کار هوشمند Google Analytics

Intelligent business tool Google Analytics

بیشتر
1397/4/30

ابزار کسب و کار هوشمند Chartio

Intelligent business tool Chartio

بیشتر
1397/4/30

ابزار کسب و کار هوشمند Looker

Intelligent business tool Looker

بیشتر
1397/4/28

ابزار کسب و کار هوشمند Domo

Intelligent business tool Domo

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است