مقالات آموزش

1397/5/6

ابزار کسب و کار هوشمند SpagoBI

Intelligent business tool SpagoBI

بیشتر
1397/5/6

ابزار کسب و کار هوشمند Knime

Intelligent business tool Knime

بیشتر
1397/5/4

ابزار کسب و کار هوشمند Adaptive Suite

Intelligent business tool Adaptive Suite

بیشتر
1397/5/3

ابزار کسب و کار هوشمند BIME

Intelligent business tool BIME

بیشتر
1397/5/3

ابزار کسب و کار هوشمند Jaspersoft

Intelligent business tool Jaspersoft

بیشتر
1397/5/2

ابزار کسب و کار هوشمند Pentaho BI

Intelligent business tool Pentaho BI

بیشتر
1397/5/2

ابزار کسب و کار هوشمند Clear Analytics

Intelligent business tool Clear Analytics

بیشتر
1397/5/2

ابزار کسب و کار هوشمند BIRT

Intelligent business tool BIRT

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است