مقالات آموزش

1397/5/9

ابزار کسب و کار هوشمند GoodData

Intelligent business tool GoodData

بیشتر
1397/5/9

ابزار کسب و کار هوشمند Viur

Intelligent business tool Viur

بیشتر
1397/5/9

خطای انتساب و یادگیری غلط و پیچیدگی داینامیکی

Assignment error and learning wrong and dynamic complexity

بیشتر
1397/5/8

Gamification

Gamification

بیشتر
1397/5/8

ابزار کسب و کار هوشمند Visualr

Intelligent business tool Visualr

بیشتر
1397/5/8

ابزار کسب و کار هوشمند Statsbot

Intelligent business tool Statsbot

بیشتر
1397/5/7

ابزار کسب و کار هوشمند Zoho Reports

Intelligent business tool Zoho Reports

بیشتر
1397/5/7

ابزار کسب و کار هوشمند ClicData

Intelligent business tool ClicData

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است