مقالات آموزش

1397/3/28

داده کاوی

Data Mining

بیشتر
1396/10/6

استراتژیهای خودجوش

emergent strategy

بیشتر
1396/10/4

مدیریت استراتژیك دیدگاهها1

Strategic Management (views1)

بیشتر
1396/10/4

مدیریت استراتژیك

strategic Managment

بیشتر
1396/10/3

مختصری بر استراتژی

A brief strategy

بیشتر
1396/9/21

کاربردها مفاهیم پیچیدگی داینامیکی

Applications Dynamic Complexity Concepts

بیشتر
1396/9/20

شبیه سازی و پیچیدگی داینامیکی

Simulation and dynamic complexity

بیشتر
1396/9/19

خطای انتساب و یادگیری غلط و پیچیدگی داینامیکی

Assignment error and learning wrong and dynamic complexity

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است