مقالات آموزش

1397/4/6

نوروماکتینگ و ساختار وبسایت

 ساختاروب سایت Website Layout

بیشتر
1397/4/5

نورومارکتینگ و قیمت مناسب

 قیمت مناسب Setting the Right Price

بیشتر
1397/4/5

نورومارکتینگ و تست محصول

 تست نمونه Prototype Testing

بیشتر
1397/4/5

نورومارکتینگ و پاداش و مجازت

 پاداش و مجازاتReward and Punishment

بیشتر
1397/4/5

نورورمارکتینگ و پاسخهای پنهان

 افشای پاسخ های پنهانRevealing Hidden Responses

بیشتر
1397/4/5

نوررومارکتینگ و سرعت عمل

 نیاز به سرعتThe Need for Speed

بیشتر
1397/4/4

نورومارکتینگ و قابلیت اتکا

 اتکا Anchoring

بیشتر
1397/4/4

نورومارکتینگ و واهمه از دست دادن

واهمه ی از دست دادن Loss Aversion

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است