مقالات آموزش

1397/4/7

نورومارکتینگ و fMRI

Functional magnetic resonance imaging

بیشتر
1397/4/6

روانشناسی مثبت منجربه تغییرشخصی و سازمانی میشود

Positive psychology leads to organizational change

بیشتر
1397/4/6

نوررومارکتینگ و مشتری منفی،ابتدا ارتباط برقرارکنید

Communicate first to avoid negative consumer responses

بیشتر
1397/4/6

نورومارکتینگ و ترفندهای ذهنی

 ترفندهای ذهن؟ روشهای روانشناسی Psychological methods

بیشتر
1397/4/6

نورومارکتینگ و بازاریابی حسی

 به لمس کردن، بوی دیدن و شنیدن: بازاریابی حسی Experiential marketing

بیشتر
1397/4/6

نورومارکتینک و لبخند(کدگذاری صورت)

 همه چیز در لبخند: کد گذاری صورتEverything in the smile: encoding the face

بیشتر
1397/4/6

نورو مارکتینگ و چشم انداز فکری مشتری

چشم انداز مغز مصرف کننده Consumer Perspective

بیشتر
1397/4/6

نورومارکتینگ و عناوین قابل یادآوری

 عناوین قابل یادآوری Memorable Headlines

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است