مقالات تکنولوژی

1396/4/16

چرخه فناوری های نوظهور گارتنر در سال ۲۰۱۶

Gartner's Emerging Technologies Cycle in 2016

بیشتر
1396/4/16

فناوری هایی که در مراحل مختلف قرار دارند

Technologies that are in Different Stages

بیشتر
1396/4/16

معرفی و تحلیل نمودار هایپ‌سایکل گارتنر

Introducing and Analyzing Gartner's Hype Cycle

بیشتر
1396/4/16

نمودار هایپ‌سایکل فناوری‌های تازه 2014 گارتنر

Gartner's 2014 Technology Chart A Roadmap to Trade Digital

بیشتر
1396/4/16

مدیریت اطلاعات سازمانی

Organizational Information Management

بیشتر
1396/4/16

مدل بلوغ مدیریت اطلاعات سازمانی گارتنر

Gartner Enterprise Information Management Maturity Model

بیشتر
1396/4/15

تونل گوتارد در زیر آلپ

Gotthard Tunnel under the Alps

بیشتر
1396/4/15

تهدیدهای جهان ما

Threats in Our World

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است