مقالات تکنولوژی

1396/4/17

HSE چیست؟

Health and Safety Executive

بیشتر
1396/4/17

نمودار گانت )مدیریت و برنامه ریزی پروژه)

Gantt Chart (Project Management and Planning)

بیشتر
1396/4/17

تفاوت روش های برنامه ریزی PERT و CPM:

Differences in PERT and CPM planning methods:

بیشتر
1396/4/17

فناوری کشت بدون آبیاری

Non-irrigation technology

بیشتر
1396/4/16

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه چیست؟

What is the Project Management Information System?

بیشتر
1396/4/16

هوش مصنوعی و گوگل

Artificial Intelligence and Google

بیشتر
1396/4/16

مدیریت اطلاعات سازمانی

Organizational Information Management

بیشتر
1396/4/16

مدل بلوغ مدیریت اطلاعات سازمانی گارتنر

Gartner Enterprise Information Management Maturity Model

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است