مقالات تکنولوژی

1396/4/20

تکنیک مونت کارلو

Monte Carlo Technique

بیشتر
1396/4/20

تفاوت بین نرم افزار های Primavera6 و MS Project

The difference between the Primavera6 and MS Project software

بیشتر
1396/4/20

نرم افزار Primavera

Primavera software

بیشتر
1396/4/20

نرم افزار MSP

MSP software

بیشتر
1396/4/20

تحلیل SWOT

SWOT Analysis

بیشتر
1396/4/19

سیستم مديريت و گردش اسناد مهندسی (EDMS)

What is the Engineering Management and Circulation System (EDMS)?

بیشتر
1396/4/18

مهم‌ترین مخاطرات و تهدیدهای جهان 2017

The Most Important Hazards and Threats of the World 2017

بیشتر
1396/4/18

چگونه تشخیص دهیم ویندوز 32 بیت است یا 64 بیت ؟

How to Determine if Windows is 32-bit or 64-bit?

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است