مقالات تکنولوژی

1396/4/27

توازن بار در شبکه

Load Balancing in the Network

بیشتر
1396/4/26

ویژگی کرۀ جنوبی- مسیر پیروزی

South Korea Feature - Victory Route

بیشتر
1396/4/26

هايپر لوپ و تصميم كشورها براي استفاده از آن

Hyperloop and the Decision of Countries to Use it

بیشتر
1396/4/25

قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی SWOT :

The Rules Governing the SWOT Analytical Matrix,تحلیل کمیSWOT,

بیشتر
1396/4/25

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیداتSWOT

Definitions of Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats:

بیشتر
1396/4/24

وب خزنده چیست؟

WEB CRAWLER

بیشتر
1396/4/24

What is a Search Engine?

What is a Search Engine?

بیشتر
1396/4/24

بزرگراه های طولانی دنیا

The Longest Highways of the World

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است