مقالات کسب و کار

1396/10/10

مدل برنامه یزی استراتزیک جنرال الکتریك GE

GE Strategic Planning Model

بیشتر
1396/10/9

ماتریس سهم- رشد بوستون BCG

Contribution Matrix-Boston Growth BCG

بیشتر
1396/10/7

نیروهای رقابتی پورتر

Porter's competitive forces

بیشتر
1396/10/2

سازش پذیری راهبردی

Strategic compromise

بیشتر
1396/10/1

انوع مسیرهای بین­ المللی شدن

A number of internationalization routes

بیشتر
1396/10/1

کار کرد هایی تجارت بین الملل و کار افرینی

International trade and business work

بیشتر
1396/9/29

انگیزه های نوآوری در سازمانها

Innovation motivation in organizations

بیشتر
1396/9/28

محیط اقتصادی

Economic environment

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است