مقالات کسب و کار

1396/3/16

1بازاریابی(بخش پنجم) مفاهیم اولیه بازاریابی

بازاریابی(بخش پنجم) مفاهیم اولیه بازاریابی

بیشتر
1396/3/15

بازاریابی(بخش چهارم) بازاریابی در انواع اقتصادها

بازاریابی(بخش چهارم) نقش بازاریابی در انواع اقتصادها

بیشتر
1396/3/14

بازاریابی (بخش سوم) اقتصاد توجه

بازاریابی (بخش سوم) اقتصاد توجه

بیشتر
1396/3/13

تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique)

تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique)، از جمله روشهای شناخته شده در مدیریت

بیشتر
1396/3/13

بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش

بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش

بیشتر
1396/3/13

(بازاریابی با توجه به روند اقتصادها (بخش اول

تحلیل اهمیت توجه به بازاریابی با توجه به روند اقتصادها

بیشتر
1396/3/13

کمپین تبلیغاتی خودرو Malibu 2016 شورلت

کمپین تبلیغاتی خودرو Malibu 2016 شورلت

بیشتر
1396/3/12

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است