مقالات کسب و کار

1396/3/31

بازاریابی (بخش 28) روابط عمومی

Public Relations

بیشتر
1396/3/31

بازاریابی (بخش 27) فعالیتهای ترفیعی و تشویقی

Promotional and Encouraging Activities

بیشتر
1396/3/31

بازاریابی (بخش 26) سیستم و مدیریت توزیع

Distribution Strategy

بیشتر
1396/3/31

بازاریابی ( بخش 25) قیمت گذاری

Pricing Strategy قیمت گذاری

بیشتر
1396/3/31

چرا كارمندان خوب قطع همكاري ميكنند

چرا كارمندان خوب قطع همكاري ميكنند

بیشتر
1396/3/31

بازاریابی (بخش 24) مدل سنجش کیفیت سرواکول

SERVQUAL MODLE

بیشتر
1396/3/31

بازاریابی (بخش 23) مدل سنجش کیفیت شکاف

Gap Analysis Service Quality

بیشتر
1396/3/30

بازاریابی (بخش 22) مدل سنجش کیفیت جانستون

Quality Scale

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است