مقالات کسب و کار

1396/4/2

تئوری پنجره شکسته

The broken window Theory Take care of broken windows!

بیشتر
1396/4/2

اصول موفقیت «استیو جابز»

Steve Jobs' Success Principles Sell ​​wishes and not products

بیشتر
1396/4/2

تصمیم گیری پیتزایی و دو تجویز راهبردی

Pizza Decision Make a good Decision

بیشتر
1396/4/2

سیستم فعال کننده مشبک در مغز و تکنیک پرده آرزوها

Reticular activating system

بیشتر
1396/4/2

پنج ویژگی ضامن موفقیت از نگاه «بیل گیتس»

Five Guarantees of Success from the Look of Bill Gates

بیشتر
1396/4/2

Zappos فرهنگ زاپوس

The Culture of the Zppos

بیشتر
1396/4/2

مدیریت شطرنجی

Raster Management

بیشتر
1396/4/2

بازاریابی (بخش 34) مراحل حضور اینترنتی شرکت

The stages of the company's Internet presence

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است