مقالات کسب و کار

1397/5/8

انواع CRM

Types of CRM

بیشتر
1397/4/17

طرح بازاریابی استراتژیک سریع

A quick strategic marketing plan

بیشتر
1397/4/17

آیا سودآوری بهترین هدف برای شرکتها و بنگاه ها است

Is profitability always the best goal for private companies and corporations

بیشتر
1397/4/16

پیاده سازی BI - عوامل موفقیت بحرانی

Implementation of BI - Critical Success Factors

بیشتر
1397/4/16

سطوح بلوغ Gartner

Gartner's maturity levels

بیشتر
1397/4/16

تعریف "هوش کسب و کار"

The definition of "business intelligence

بیشتر
1397/4/16

رویکرد موفق پیاده سازی هوش کسب و کار(BI)

Successful Implementation of Business Intelligence (BI)

بیشتر
1397/4/12

بازاریابی حجیم Shotgun Marketing

Shotgun Marketing

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است