مقالات کسب و کار

1396/6/25

موسیقی و کسب و کار (بخش دوم)

Music & Businees (section 2)

بیشتر
1396/6/22

موسیقی و کسب و کار (بخش اول)

Music and Business (Section 1)

بیشتر
1396/6/21

مدل سازی مشتری

Customer Modeling

بیشتر
1396/6/18

ارزش بازاريابي با يوتيوب ويدئو(2)

The-value-of-Marketing-by-YouTube Video(2)

بیشتر
1396/6/18

ارزش بازاريابي با يوتيوب ويدئو(1)

The value of Marketing by YouTube Video (1)

بیشتر
1396/6/18

نظري براثرات سلسله مراتبی مدلهاي بازاریابی

The Theory of the Hierarchy of Marketing Models Betancur Model

بیشتر
1396/6/18

مدل AIDA و تبلیغات

AIDA model and advertising

بیشتر
1396/6/16

مدل DAGMAR

Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results " DAGMAR"

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است