مقالات کسب و کار

1399/9/22

عناصر مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی برای هر مشاغل بسیار مهم است زیرا با کمک آن مشاغل می توانند نیاز دقیق مشتریان خود را درک کنند

بیشتر
1399/9/20

برند یا نام تجاری چیست؟

برند همه راه هایی است که شما می توانید تصویری از شرکت خود را در نظر مشتریان خود ایجاد کنید.

بیشتر
1398/7/20

جذابیت بازار هدف

جذابیت هدف یک اصل کلیدی در هدف گذاری استراتژیک است

بیشتر
1398/7/17

سازگاری بازار هدف

سازگاری هدف یک اصل کلیدی در هدف گذاری استراتژیک است

بیشتر
1398/5/28

هدف گذاری تاکتیکی

هدف گذاری استراتژیک و تاکتیکی ابزار مکمل برای شناسایی مشتریان هدف هستند.

بیشتر
1398/5/12

گزاره ارزش

ارزش مشتری میزان ارزشمندی یک پیشنهاد برای مشتریانش است.

بیشتر
1398/5/9

هفت مدل کسب و کار طبق طبقه بندی لامپکین و دیس

هفت مدل کسب و کار همراه با نحوه کسب مزیت رقابتی

بیشتر
1398/4/24

مدل فریمیوم Freemium

یک روش کسب و کار دریافت پول

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است