بازاریابی(بخش11) تحقیقات بازاریابی - کسب و کار

بازاریابی(بخش11) تحقیقات بازاریابی

بازاریابی(بخش11) تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی

تحقیقات بازاریابی در گذشته عبارت بود از روش جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات براي کمک به مدیران در اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی. اما در دهه 1990 تحقیقات بازاریابی یکی از اجزاي مکمل مراحل تصمیم گیري تلقی شد. انجمن بازاریابی امریکا جدیدترین تعریف از تحقیقات بازاریابی را به این شرح عرضه کرده است:

  • تحقیقات بازاریابی عبارت است از: فعالیتهایی که ارتباطات لازم را بین مصرف کنندگان، خریداران، عامه مردم و مدیران بازاریابی، از طریق تبدل اطلاعات برقرار میکند. در تحقیقات بازاریابی، این نکات مورد توجه قرار میگیرد:
  • باید روشهاي جمع آوري طرح ریزي شود.
  • مراحل چگونگی کسب اطلاعات تنظیم و تکمیل گردد.
  • نتایج تجزیه و تحلیل شود.
  • نکات و چگونگی به کارگیري در اختیار افراد ذینفع قرار گیرد

سیستمهاي اطلاعاتی بازاریابی

سیستم اطلاعاتی بازاریابی عبارت است از مراحلی سازمان یافته که طی آن اطلاعات جمع آوري، طبقه بندي، تجزیه و تحلیل میشود و در داخل و خارج از شرکت، به طور منظم مورد استفاده قرار میگیرد. مدیران بازاریابی میتواند از طریق کامپیوترهاي شخصی به سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی دست یابند و بدین ترتیب فرآیند بازاریابی را دوباره مطالعه کنند، فرضیه ها و راه حل هایی ارائه دهند و مشخص کنند که آیا اطلاعات جدیدي براي پشتیبانی از تصمیمات مطلوب بازاریابی مورد نیاز هست یا نه استفاده از سیستمهاي پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی مزایاي متعددي دارد

از این طریق امکان ادغام انواع اطلاعات وجود دارد؛در زمان کوتاهی میتوان اطلاعات متعددي را که از طرق مختلف به دست آمده ارزیابی کرد؛چون از کامپیوتر استفاده میشود، جوابها در زمان کوتاهی قابل دسترسی است.

 

نکته منفی در استفاده از این سیستم آن است که تجزیه و تحلیل این اطلاعات مشکل تر و گرانتر است.

کاربردهاي تحقیقات بازاریابی

مدیران بازاریابی به هنگام مشخص کردن مقدار فروش، درصد سوددهی محصول، برنامه هاي مربوط به نتایج فروش و عرضه محصول جدید و اهداف خود از هر یک از این اقدامات، از تحقیقات بازاریابی استفاده میکنند. مدیر بازاریابی هنگام اجراي فعالیتهاي مختلف در عرضه محصولات و خدمات، از تحقیقات استفاده میکند تا بتواند تاثیر برنامه ها يا افرادي که برنامه هاي تبلیغاتی را دیده اند، تعداد افرادي که از محصولات شرکت استفاده کرده اند و اشخاصی که بیش از یک بار محصول را مصرف کرده اند، ارزیابی کند. یکی دیگر از موارد کاربرد تحقیقات بازاریابی این است که همیشه بتوانند فعالیتهاي رقبا را زیر نظر داشته باشند. پی بردن به نظر مصرف کنندگان درباره محصول یکی دیگر از بخشهاي مهم تحقیقات بازاریابی در کشورهاي پیشرفته است.

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است