کد مشترک - آموزش

کد مشترک

کد مشترک


قابلیت Conditional Compilation این امکان را فراهم می کند که با کامپایل کردن مشروط بخش هایی از کد که وابسته به یک کامپایلر خاص هستند، برای کامپایلرهای مختلف بتوانیم یک سورس مشترک را بنویسیم. به عنوان یک مثال در کد زیر بسته به اینکه کامپایلر IAR یا Codevision یا AVR-GCC باشد، include های متناسب در هنگام کامپایل انجام می شود:

#if defined( __ICCAVR__ )
#include <ioavr.h>
#elif defined (__CODEVISIONAVR__)
#include <io.h>
#elif defined( __GNUC__ )
#include <avr/io.h>
#else
#error Compiler not supported
#endif

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است