10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره - کسب و کار

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

1- هیچگاه اولین پیشنهاد را شما ندهید

2- همیشه دو خریدار را در کنار هم قرار دهید

3- همیشه قیمت بالاتری بدهید

4- هیچگاه خود را مشتاق نشان ندهید

5- همیشه برای ترک مذاکره آماده باشید

6- فکر کنید که طرف معامله به شما نیاز دارد

7- یاد بگیرید که ساکت بمانید

8- در مورد همه چیز تحقیق کنید.

9- هیچگاه در وسط کار مذاکره را بر هم نزنید

10- همیشه مودب باشید

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است