جذابیت بازار هدف - کسب و کار

جذابیت بازار هدف

جذابیت بازار هدف

 

 هدف گذاری مؤثر، علاوه بر اطمینان از سازگاری منابع شرکت با نیازهای مشتریان، به جز مشتریان هدف نیز بستگی دارد که نشان دهنده ی درجه ای است که مشتریان از منابع یعنی با اطلاعات، نفوذ اجتماعی و زمان برخوردارند تا برای شرکت خلق ارزش کنند. عواملی که سبب جذابیت هدف می شوند عبارت اند از: درآمد مشتری ، نفوذ مشتری ، وفاداری مشتری و هزینه های مشتریه.

 

- درآمد مشتری؛ منعکس کننده ی ارزش پولی است که احتمالا مشتریان برای شرکت تولید می کنند. درآمد مشتری تحت تأثیر تعدادی از عوامل از جمله اندازه بخش مشتریان و نرخ رشد آن، قدرت خرید مشتریان و کمیت و فراوانی پیشنهادهای ارائه شدهی شرکت که از سوی مشتریان خریداری می شود، می باشد.

- نفوذ مشتری؛ توانایی مشتریان برای تأثیرگذاری بر سایر خریداران بالقوه را نشان می دهد. در واقع، مشتریان نه تنها به دلیل جذابیت درآمد حاصل از فروشی که می توانند برای شرکت ایجاد کنند، بلکه به علت وجود شبکه های اجتماعی و توانایی آنها برای نفوذ در دیگر خریداران نیز می توانند برای شرکت جذاب باشند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است رهبران فکری، پیشگامان، متخصصان و خبرگان را به دلیل توانایی آنها در ترویج و حمایت از پیشنهاد شرکت مورد هدف قرار دهد.

- وفاداری مشتریان؛ تقدیر مشتریان از پیشنهاد شرکت را منعکس می کند و نیز احتمال این آنها به سراغ پیشنهاد دیگر رقبا نروند را مشخص می کند. از آنجا که وفاداری مشتری برای محصول اطمینان از پایداری مدل کسب و کار شرکت حائز اهمیت است، هدف گذاری معمولا بر مشتریانی تمرکز می کند که احتمالا برای شرکت در طولانی مدت ارزش ایجاد می کنند و نه بر مشتریانی که  مشوق های کوتاه مدت یا سیاست های پیشبردی فروش آنها را ترغیب به خرید می کند.

هزینه های مشتری؛ منعکس کننده ی هزینه های مربوط به دستیابی و حفظ مشتریان هدف است. این هزینه ها، هزینه های ارتباطی مربوط به اطلاع رسانی به مشتریان در مورد مزایای پیشنهادی هزینه های ابزارهای تشویقی که ارزش پیشنهاد را افزایش می دهند و همچنین هزینه های توزیع پیشنهاد ارائه شده برای مشتریان هدف را شامل می شود. هر چقدر میزان اطلاع رسانی دربارهی مزایای پیشنهاد ارائه شده و تحویل آن به مشتریان هدف آسان تر باشد، این بخش از بازار جذاب تر خواهد بود.

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است