سازگاری بازار هدف - کسب و کار

سازگاری بازار هدف

سازگاری بازار هدف

 

انتخاب مشتریان هدف بستگی به درجه ای دارد که منابع شرکت سازگار با نیازهای مشتریان هدف خود است. به عبارت ساده تر، سازگاری باهدف، همان توانایی شرکت در ایجاد ارزش مشتری است. سازگاری بازار هدف از طریق منابع شرکت از جمله، تسهیلات کسب و کار، عرضه کنندگان قابل اعتماد، کارمندان ماهر، دانش فنی، یک اکوسیستم جا افتاده، کانال های ارتباطی و شبکه های توزیع و دسترسی به سرمایه تعیین می شود.

- تسهیلات کسب و کار؛ تولید، خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات موردنیاز برای ایجاد پیشنهاد شرکت را شامل می شود.

. - عرضه کنندگان قابل اعتماد؛ نهادهایی هستند که اجزا و عناصر مورد نیاز برای پیشنهاد شرکت را تأمین می کنند.

- کارکنان ماهر؛ منابع انسانی شرکت با تخصص در زمینه های فناوری، عملیاتی و تخصص مورد نیاز برای اجرای جنبه های مختلف از کسب و کار شرکت است.

- اکوسیستم جاافتاده؛ شامل محصولات، خدمات و برند های مربوطه است که می تواند. سازگاری و انطباق پیشنهاد را با مشتریان هدف خود تسهیل نماید.

- کانال های ارتباطی و اطلاع رسانی؛ فرآیندها و نهادهای اطلاعاتی هستند که مشتریان را در مورد پیشنهاد مطلع می سازند.

- کانال های توزیع؛ فرآیندها و نهادهایی هستند که پیشنهادهای شرکت را به مشتریان هدف تحویل می دهند.

- دسترسی به سرمایه؛ شامل دسترسی به منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، تولید، اطلاع رسانی و تحویل پیشنهاد ارائه شده به مشتریان هدف است.

سازگاری بازار هدف، علاوه بر اینکه توسط منابع شرکت هدایت می شود، به این نیز بستگی دارد که چگونه منابع این شرکت نسبت به رقبا متفاوت بوده است. برای خلق یک ارزش پیشنهادی پایدار، منابع شرکت باید برتر از رقبای آن باشد. بازارهایی که در آن شرکت منابع منحصر به فردی برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان هدف خود دارد، اقیانوس های آبی هستند که شرکت می تواند در آن یک مدل کسب و کار پایدار ایجاد نماید. در مقابل، بازارهایی که در آن شرکت و رقبای آن دارای منابع قابل مقایسه برای برآورده ساختن نیازهای مشتریان دارند، اقیانوس های قرمز هستند که وجه مشخصه ی آن رقابت شدیدی است که احتمال ایجاد یک مدل کسب و کار را در آنها را بسیار کم می کند. مقصود از هدف گذاری استراتژیک شناسایی مشتریانی است که و منابع لازم برای تأمین نیازهایشان را بهتر از دیگر رقبا در اختیار دارد و از طریق خدمت به این مشتریان به طریقی که رقبا نمی توانند، ایجاد رقابت جنبی می کند.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است