هدف گذاری تاکتیکی - کسب و کار

هدف گذاری تاکتیکی

هدف گذاری تاکتیکی

هدف گذاری تاکتیکی از طریق پیوند میان نیازی که شرکت قصد دارد تا آن را تأمین کند با ویژگی های قابل مشاهده مشتریان، روش های مؤثر و مقرون به صرفه برای برقراری ارتباط ارائه خدمات به مشتریان استراتژیک قابل اتکا را مشخص می نماید. این عوامل قابل مشاهده که به عنوان نمایه یا پروفایل مشتری نامیده می شوند شامل دو نوع توصیفگر جمعیت شناسی و رفتاری می باشند.

 - عوامل جمعیت شناختی؛ شامل ویژگی های توصیفی مشتریان مانند سن، جنسیت، درآمد، شغل، تحصیلات، مذهب، قومیت، ملیت، اشتغال، موقعیت جغرافیایی، تراکم جمعیت (شهری یا روستایی)، طبقه اجتماعی، اندازه خانوار، چرخه عمر خانوادگی و علایق و سرگرمی است. هنگامی که مشتریان هدف، به جای آنکه مصرف کنندگان باشند، شرکت ها هستند، توسط عواملی مانند موقعیت، اندازه شرکت، ساختار سازمانی، صنعت، فرآیند خرید، رشد، در آمد و سودآوریکه به عنوان عوامل مشخصه شرکت از آنها یاد می شود) شناخته می شوند.

 - عوامل رفتاری؛ عوامل رفتاری منعکس کننده اقدامات مشتریان است. عوامل رفتاری مشترک، رفتار خرید مشتری از جمله تجربه قبلی با پیشنهاد ارائه شده (به عنوان مثال، مشتریان جدید در مقابل مشتریان موجود)، تعداد دفعاتی که مشتریان این پیشنهاد را خریداری می کنند، مقداری که معمولا آنها پیشنهاد ارائه شده را خریداری می کنند، حساسیت به قیمت، حساسیت به فعالیت های تبلیغاتی شرکت، وفاداری، حالت خرید آنلاین و آفلاین) و فروشگاه های خرده فروشی که مشتریان اغلب از آنها استفاده می کنند، را شامل می شود. عوامل رفتاری همچنین می تواند راه هایی که در آن افراد به واسطه آنها از محصولات جدید مطلع می شوند، شیوه های که آنها باهم تعامل برقرار می کنند و روش هایی که وقت آزاد خود را صرف می کنند را شامل شود.

هدف گذاری استراتژیک و تاکتیکی ابزار مکمل برای شناسایی مشتریان هدف هستند. هدف گذاری استراتژیک روشی ارزش محور است و تابعی از توانایی شرکت در خلق ارزش برای  مشتریان و کسب ارزش از آنها است. از سوی دیگر ، هدف گذاری تاکتیکی ، شرکت را قادر می سازد تا با شیوه ای موثر و مقرون به صرفه با پیوند دادن نیاز غیر قابل مشاهده ی مشتری با مشخصات قابل مشاهده آن ها ، به مشتریانی با اهمیت استراتژیک دست یابند.

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است