آیا سودآوری بهترین هدف برای شرکتها و بنگاه ها است - کسب و کار

آیا سودآوری بهترین هدف برای شرکتها و بنگاه ها است

آیا سودآوری بهترین هدف برای شرکتها و بنگاه ها است

آیا سودآوری همیشه بهترین هدف برای شرکتها و بنگاه های خصوصی است

Is profitability always the best goal for private companies and corporations.

باید بپذیریم فلسفه حیاتی و استراتژیک هر سازمانی دستیابی به اهدافی است که بطور مشخص سودآوری در دل آن نهفته است.

اینکه چه مفهومی از سود داریم وجه تمایز دیگاه های مختلف سازمانی است .

سود آوری در سازمانهای انتفاعی تامین سود مالی است و در سازمانهای غیر انتفاعی سود حاصله در قالب تامین خواسته های ذینفعان جامعه هدف این سازمانها است که میتواند در قالب انتفاع مادی و معنوی ناشی از خدمات سازمان است . در حقیقت تامین سود برای دیگران و ذینفعان اجتماعی .

اما در سازمانهای انتفاعی سود مالی حرف اصلی را میزند .

در این سازمان ها دستیابی به سود دارای چشم اندازی کوتاه مدت و یا دراز مدت است

آن چشم اندازی که در جستجوی اهداف دراز مدت است در جستجوی ارزشی است که می تواند در دراز مدت کسب کند تا سود دهی دارای تداوم ناشی از کسب ارزش حاصل شده از فعالیتهای سازمان باشد.

سازمانی میتواند با فعالیت خود در کوتاه مدت کسب سود کند ولی اگر استراتژی این سازمان نتواند ارزش مناسبی را در بازار هدف کسب کند تداوم لازم را برای بقا در عرصه ی رقابت نخواهد داشت .

از سویی سازمانها یی که فرایند دایمی و هزینه بر یادگیری را به کار نگیرند نمیتوانند مزیت رقابتی مناسبی را در بازار کسب کنند .

سازمانها یی که علاوه بر اهداف سودآوری در فعالیتهای اجتماعی و گاه عام المنفعه که این نیز هزینه بر است شرکت میکنند . در نهایت جستجوی ارزش ناشی از این حضورند .

متاسفانه سازمانها و استارت آپها در بازار داخلی با اهداف کوتاه مدت بدون یک استراتژی و چشم انداز بلند مدت در جهت سود حداکثری در کوتاه مدت هستند در صورتیکه بدون یک استراتژی بلند مدت و بدون ایجاد ارزش نه تنها تداومی در سودآوری نخواهند داشت بلکه در دراز مدت توسط رقبا حذف شده و فاقد هر گونه مزیت رقابتی خواهند بود .

سازمانها و استارت آپها باید در استراتژی خود مفهوم درآمد کل سازمان را در فرایندی دراز مدت جایگزین سودآوری کوتاه مدت کنند .

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است