ویژگی‌های بیومتریک انسان - آموزش

ویژگی‌های بیومتریک انسان

ویژگی‌های بیومتریک انسان

ویژگی‌های بیومتریک انسان

Human Biometric Features

بطور کلی ویژگی‌های بیومتریک به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- خصوصیات وابسته به فیزیک انسان، این دسته از ویژگی‌ها به مجموعه‌ای از خصوصیات همراه انسان اعم از اثرانگشت، عنبیه چشم، چهره، DNA و غیره اشاره دارد، این ویژگی‌ها عمدتاً از بدو تولد انسان و گهگاه قبل از تولد انسان شروع به شکل گیری نموده و تا آخر عمر در بدن انسان ثابت و غیرقابل تغییر (گهگاه تغییرات اندک) می‌مانند.

۲- خصوصیات رفتاری انسان‌ها، این ویژگی‌ها در حقیقت خصوصیات ناشی از رفتارهای انسان هاست نظیر راه رفتن انسان، نحوه فشردن دکمه‌ها (مثلاً موبایل) و غیره که می‌تواند بیانگر مشخصات یک انسان خاص باشد نظیر راه رفتن یک انسان که گاهی با نگاه کردن آن از پشت سر می‌توان تشخیص داد که وی کدام یک از دوستانتان است.

"از این شیوه میتوان با بررسی مواردی چون ضربان قلب، میزان تنفس و پاسخ پوستی گالوانیک) galvanic skin response GSR هدایت پوست تحت کنترل آگاهانه نیست. در عوض، آن را به صورت خودمختاری توسط فعالیت سمپاتیک که موجب رفتار انسان، حالت های شناختی و عاطفی در سطح ناخودآگاه می شود، مدوله می شود. بنابراین هدایت پوست، بینش مستقیم به مقررات عاطفی مستقل ارائه می دهد.

اندام انسان، از جمله انگشتان، کف دست و پاهایش، پدیده های بیو-الکتریکی مختلف را نشان می دهد. آنها می توانند با یک EDA متر، دستگاهی که تغییر هدایت الکتریکی بین دو نقطه در طول زمان را نشان می دهد، شناسایی شود. دو مسیر جاری در امتداد سطح پوست و از طریق بدن است. اندازه گیری فعال شامل ارسال مقدار کمی از جریان از طریق بدن است.

برخی از مطالعات شامل پاسخ پوست انسان به جریان متناوب، از جمله اخیرا بدن دفن شده است) شناخته می شود. کدگذاری صورت برای طبقه بندی فیزیکی بیان احساسات؛ و یا ردیابی چشم برای شناسایی توجه کانونی - همه به منظور یادگیری که مناطق مغز درگیر هستند. شرکت های خاصی، به ویژه کسانی که با جاه طلبی های وسیع برای پیش بینی رفتار مصرف کننده، در آزمایشگاه های خود، کارشناسان علمی یا مشارکت با دانشگاه ها سرمایه گذاری کرده اند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است