تکنیک نیلوفر آبی - کسب و کار

تکنیک نیلوفر آبی

تکنیک نیلوفر آبی

این تکنیک مانند اغلب تکنیک های ژاپنی، از طوفان فکری نشأت گرفته ولی دارای تفاوتهایی با آن می باشند. ژاپنی های گروه گرا معمولاً تکنیک هایشان را اغلب در یک جلسه به نام دایره خلاقیت به شیوه ای خلاق و با همکاری یکدیگر به کار می برند،

بدین صورت که چند روز قبل از تشکیل دایره خلاقیت موضوع یا مسئله به شرکت کنندگان اطلاع رسانی می شود تا آنها قبل از آمدن به جلسه روی موضوع یا مسئله تمرکز کرده و به ایده های جدیدی برای حل مسئله بیندیشند.
در جلسه، ایده های مطرح شده که اغلب بصورت کتبی و بدون ذکر نام است، به لحاظ استفاده بالقوه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

ماتسومورا یاسوآ رئیس بخش تحقیقات مدیریت Clover در چیباتسی ژاپن تکنیک شکوفه نیلوفر آبی (MY) را معرفی کرد. وی از ایده یک شکوفه نیلوفر آبی که در آن گلبرگ ها به دور یک هسته مرکزی خوشه می زنند و از آن نقطه گسترش می یابند الهام گرفت و اصول مکانیک مشابه با اصول برنامه صفحه گسترده لوتوس را به آن اضافه کرد.MY را هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی می توان انجام داد و فرآیند آن به صورت زیر است:

1- مسئله یا موضوع را در مربع مرکز نمودار MY اصلی بنویسید.
2- از شرکت کنندگان بخواهید به ایده ها و راه حل های مرتبط فکر کنند، سپس ایده های خلق شده را داخل دایره های اطراف مسئله نمودار MY اصلی و همچنین در مرکز نمودارهای MY جانبی ثبت کنید.
3- مجدداً از شرکت کنندگان و اعضاء بخواهید در مورد نمودارهای MY جانبی نیز مانند مرحله قبل فکر کرده و ایده های مطرح شده را در دایره های اطراف ثبت کنند.
این فرایند تا زمانی ادامه می یابد که به راه حل های کافی برسید.
تکرار بیشتر باعث تضمین بیشتر می شود.

برای مثال– فرض کنید موضوع «ایجاد بستر سازمانی مناسب برای خلاقیت» است. بنابراین، این موضوع داخل مربع وسط نمودار اصلی ثبت می شود. هم چنین فرض کنید ایده های مطرح شده نیز عبارت باشند از: 
ایجاد کمیته های خلاق(A)، استفاده از تکنیکهای خلاقیت(B)، برگزاری جلسات تفکر خلاق(C)، پرهیز از تظاهر به کار(D)، ایجاد روحیه مثبت گرایی(E)، ایجاد محیط تحریک کننده(F)، رقابت ایده(G)، کار مفرح(H)، در این صورت مقوله هایی که در دایره های اطراف موضوع اصلی و مربع وسط MY های جانبی ثبت می شوند از A تا H است. 

حال از شرکت کنندگان خواسته می شود در مورد ایجاد کمیته های خلاق(A) بیندیشند، ایده های مطرح شده در دایره های اطراف مربع A قرار مي گيرند و اين روند تا ايده H ادامه مي يابد.
در نهایت ایده های بدست آمده مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرند.
از اهم كاربردهاي MY مي توان به خلق كاربردها، فن آوری، فرهنگ سازمانی جدید، سناریوهای راهبردی و... نام برد.

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است