سازش پذیری راهبردی - کسب و کار

سازش پذیری راهبردی

سازش پذیری راهبردی

سازش پذیری راهبردی

Strategic compromise

سوال اساسی در حوزه کار آفرینی بین الملل آن است که (پس از بین المللی شدن چه اتفاقی رخ می دهد؟) این سوال ابتدا از مباحث راهبرد سازگاری و عملکرد شرکت ناشی می شود.سازگاری را میتوان تغییراتی در رفتار شرکت به منظور وفق دادن با محیط پیرامونش تعریف کرد که در آن فعالیت میکند.

منظور از سازش پذیری،نوعی راههبرد تجاری است که شرکت های بین المللی آن را اجرا میکنند .معمول ترین نوع سازش پذیری راهبردی استفاده شده ،نوع شناسی میلز و اسنو است .چهار نوع سازگاری راهبردی در صنعت شامل:

-مدافعان: مدافعان بر دامنه محدودی از مناطق تحت کنترلخود در صنعتی که فعالیت میکنند تاکید دارند.آنها در هیچ نوع توسعه ی

محصول یا بازاری فعالیت نمیکنند و بر کار آمدی فعالیت های خود تاکید دارند.

-پیشروان(آینده نگران):پیشروان در انتهای دیگر زنجیره قرار دارند و به طور مداوم در جست و جوی فرصت های جدید و نو آوری در توسعه محصولات اند.

-بررسی تحلیل کنندگان: بررسی تحلیل کنندگان ویژگی های هر دو مدافعان و پیشروان را به همراه دارد.

انفعالی ها: انفعالی ها از راهبرد های ثابت و آگاهانه استفاده نمیکنند و در قالب سازمانی ناکار آمد دیده می شوند.

سازگاری راهبردی شرکت تحت تاثیر عوامل شرکتی است. موفقیت در تجارت جهانی نیازمند خلاقیت ،ابتکار و محاسبه ریسک پذیری است. موفقیت در بازار های داخلی همیشه موفقیت در بازار های خارجی را تضمین نمی کند.آینده نگری مانند پیشگام بودن یا ورود اولیه ،میتواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد.وارد شدگان اولیه به بازار از مزیت های راهبردی مهمی در بازار های بین المللی بهره مند می شوند

سید رضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است