کار کرد هایی تجارت بین الملل و کار افرینی - کسب و کار

کار کرد هایی تجارت بین الملل و کار افرینی

کار کرد هایی تجارت بین الملل و کار افرینی

کار کرد هایی تجارت بین الملل و کار افرینی

International trade and business work

بسیاری از فشار های بین المللی شدن ،می تواند به مثابه خطر و تهدیدبرای کار آفرینان محسوب شود و برخی نیز می تواند موجب بهبود عملکردبنگاه های اقتصادیو افزایش سطح کار آفرینی در کشور شود.نوع کار افرینی و سیاست های موجود در یک کشور بر روابط میان بین المللی شدن و کار آفرینی در آن کشور اثر گذار است.بین المللی شدن موجب جابجایی سرمایه میان جوامع گوناگون میشود، به ویژه سرمایه گزاری مستقیم خارجی که سبب ورود فن آوری های جدید،تجربه مدیریتی و دانش جدید به کشور میشود.دسترسی به سرمایه یکی از مشکلات عمده برای شروع کسب و کار های جدید است. افزایش سرمایه ی خارجی می تواند نیاز کار افرینی را در رابطه با تامین مالی برطرف کند.با افزایش اثر گذاری بین المللی شدن ،تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات متنوع بسیار شده و خود موجب تشویق کار آفرینی در کشور می شود. از طرف دیگر به تعدادرقبای خارجی افزوده می شود،که می توند تهدیدی برای بنگاه های اقتصادی محسوب شود. همچنین ورود فن آوری های جدید به بازار های محلی می تواند منجر به بالا رفتن توان رقابتی بنگاه ها شود. برخی از فعالیت شرکت های چند ملیتی ،نو آوری ها و سرریز هایی را نیز به وجود می آورد و به احتمال منجر به سطوح بهره وری و کارایی بالاتری میشود.

سید رضا میرمحمد

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است