ارتباطات در ژاپنWa - کسب و کار

ارتباطات در ژاپنWa

ارتباطات در ژاپنWa

ارتباطات در ژاپنWa

Communication in Japan Wa

‏ژاپنی ها اهل پذیرایی اند، اما به روشی شبه تجاری. برای آن ها کسب وکار به طور خانوادگی است و از این رو، معمولا در این راه خود را از یاد می برند (برخلاف سبک بازرگانی امریکایی ها). ژاپنی ها مانند چینی ها، تا حد ممکن از تماس فیزیکی پرهیز می کنند و حتی نسبت به امریکایی ها فاصله بیشتری را در ارتباطات رعایت می کنند. مهم نیست که مذاکرات به کندی صورت گیرد، ژاپنی ها گفته های منفی مستقیم را نوعی گستاخی و توهین تلقی می کنند. آن ها تاخیر در ملاقات را نوعی بی ادبی می دانند، مگر آنکه اقتضای اجتماعی مسبب آن باشد؛ فقط در این صورت قابل قبول است. تعظیم ژاپنی ها نوعی سلام و احوال پرسی است که نشانی از احترام و انسانیت است. وقتی یک کارت بازرگانی دریافت کردید آن را به دقت بررسی کنید، با تکان دادن سر نشان دهید متوجه اطلاعات مندرج در آن شده اید. درباره آن اظهارنظر و پرسش مرتبطی مطرح کنید. به عبارت دیگر، با کارت به گونه ای رفتار کنید که با صاحب آن رفتار می کنید، یعنی ابراز احترام کنید. هنگامی که کارت را نشان می دهید با هر دو دست به گونه ای کارت را نگه دارید که دریافت کننده بتواند آن را بخواند. اطلاعات باید به زبان ژاپنی در پشت ‏کارت درج شده باشد.

مفهوم ژاپنی ارتباط (Wa) ایجاب می کند که اعضای یک گروه، شرکت یا ملت با اعتماد به یکدیگر همکاری کنند. ژاپنی ها ترجیح می دهند که معاملات بازرگانی میان دوستان صورت گیرد و دوست ندارند با غریبه ها معامله کنند. از این رو، هنگامی که روابط بازرگانی آغاز می شود، رعایت مقدمات و تدارک بسیار مهم است. پیش از اینکه معاملات بازرگانی شروع شود، ژاپنی ها نخست خارجیان را با گروه آشنا می کنند (رابطه Waباید ایجاد شود). به علاوه، در ژاپن گفتن حقیقت یا آنچه در امریکا “قرار دادن کارت های خود روی میز” نامیده می شود، نمی تواند به خوبی نتیجه بخش باشد؛ زیرا ممکن است موجب رنجیدگی خاطر شود یا ارتباط (Wa) گروه را تهدید کند. بنابراین، ژاپنی ها اطمینان از همنوایی و حسن نیت را به حقیقت و همین طور روابط بلندمدت را به روابط کوتاه مدت ترجیح می دهند.

سیدرضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است