ویژگی های شخصیتی کارآفرینان - کسب و کار

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

Characteristics of Entrepreneurs

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان با رویکرد ویژگی هایی که بر خصوصیات شخصیتی کار آفرین تاکید دارد شامل:

چالش های ذهنی مثبت،توفیق طلبی،تمایل به ریسک . مخاطره ،گرایش به خلاقیت و نو آوری،روحیه ی شکست ناپذیری،مرکز کنترل درونی و نیاز به استقلال است.

متغییر های جمعیت شناختی بارویکرد رفتاری که بر فعالیت های کارآفرین تاکید دارد شامل:شرایط کودکی،تحصیلات،پایگاه اجتماعی،متغییر های تجربی ،الگوی نقش و تجربه کاری قبلی است.

از طرف دیگر مهارت های مورد نیاز کار آفرینان را به سه گرو ه اصلی تقسیم میشود:

مهارت های فنی:نوشتن ،گوش دادن ،ارئه شفاهی،سازماندهی،مربی گری،هدایت گروه و دانش فنی

مهارت های مدیریتی:تصمیم گیری ،بازاریابی،مدیریت ،امور مالی،حسابداری،تولید،کنترل،فنون مذاکره در راه اندازی و توسعه فعالیت کار آفرینانه.

- مهارت های فردی:کنترل(انضباط)درونی،ریسک پذیری،نو آوری،تحول گرایی،مقاومت و آینده نگری در رهبری

سید رضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است