مزیت های رقابتی نوین - کسب و کار

مزیت های رقابتی نوین

مزیت های رقابتی نوین

مزیت های رقابتی نوین

New competitive advantages

کارافرینی توانایی عملی کردن فرصت هایی است که به دست نواوران ایجاد می شود.

به نظر شومپیتر( یوزف آلویس شومپِیتر"۱۸۸۳- 1۹۵۰" اقتصاددان و سیاسی دان اتریشی آمریکایی بود. او در ۱۹۱۹ دوران کوتاهی عنوان وزیر امور مالی اتریش را به عهده داشت . وی یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم بود و اصطلاح «تخریب خلاقانه» را در علم اقتصاد باب کرد.او درجه استادی خود را در دانشگاه وین، به سرپرستی اویگن بوم فن باورک نظریه ‌پرداز سرمایهٔ اتریشی دریافت کرد و در سال 1932 به عنوان استاد دانشگاه هاروارد به تدریس پرداخت ) رقابت را باید میان محصولات جدید و فناوریهای نو و منابع انسانی متمرکز کرد.دیگر مسئله رقابت قیمتی وجود ندارد و تمرکز قدرت و ثروت روی سرمایه گذاریهای نواورانه است چون میزان رشد بالاتری را در درازمدت بوجود می اورد.

بنگاه می تواند با نواوری موجب تعامل بیشتر بازار و سود اقتصادی شود که به ان دوره ارامش می گویند.

این دوره ها با شوک هایی که طی ان منابع پیشین مزیت رقابتی تخریب شده و منابع جدید جایگزین می شوند سود اقتصادی بدست می اورند که شومپیتر این فرایند را تخریب خلاق می نامد.

شرکت باید میان این انقطاع منابع پل ارتباطی ایجاد کند. سود اقتصادی با بسط مزیت رقابتی افزایش می یابد و با پایدارشدن مزیت سطح سود هم پایدار می ماند.

شرکتها اگر به فکر استفاده از منابع موجود مزیت رقابتی باشند به سرعت توسط رقبا کنار گذاشته می شوند باید شرکتها به جای انتظار تحول محیط مایه تحول درونی خود باشند.

سید رضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است