خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی - کسب و کار

خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی

خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی

خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی

Creating value and gaining competitive advantage

کل زنجیره عمودی فرایند کار از مواد اولیه و ساخت و تولید تا توزیع و خرده فروشی می تواند رقابت برسر خلق ارزش اقتصادی باشد.

گاهی مواقع عوامل اصلی ایجاد ارزش خدمات پشتیبانی هستند که مستقیم با تولید محصول ارتباط ندارند.مانند حسابداری .بازاریابی . منابع انسانی

به همین دلیل برخی بنگاهها به دلیل مهارت در اموری غیرمرتبط با تولید مشهورشده اند.پیش بینی موفقیت بنگاه در خلق ارزش شامل ارزیابی دقیق پایه های زیربنای اقتصادی ان رشته کار است.

ارزش هنگام انتقال فراورده از مرحله مواد اولیه تا تولید خلق می شود که ان را زنجیره ارزش می نامند.

هر فعالیت در زنجیره ارزش می تواند به طور بالقوه باعث منفعت سازمان و مزیت رقابتی شود هرچند ممکن است آن فعالیت باعث ایجادهزینه در سازمان شود.

دو روش خلق ارزش اقتصادی درصنعت این است که :

- بنگاه می تواند خودش زنجیره ارزش خود را متفاوت از رقبا مشخص کند.

- بنگاه می تواند با ایجاد زنجیره ارزش خود با شیوه مشابه رقبا ارزش اقتصادی بوجود اورد که در این حال باید فعالیتها به مراتب کارآمدتر از رقبا باشد و منابع و قابلیتهایی داشته باشد که در رقبا نیست.

منابع و قابلیت در بنگاه باید از عوامل محور موفقیت باشد.

دوقابلیت که به طور خاص در موفقیت مطرح هستند :

- مهارت شکل دهی و نگهداری جریان جامع اطلاعات عملی از خارج به داخل بنگاه.

- مهارت شکل گیری و حفظ جریان اطلاعات مرزی علوم به داخل بنگاه

سید رضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است