تمایز در راهبردهای تجاری - کسب و کار

تمایز در راهبردهای تجاری

تمایز در راهبردهای تجاری

تمایز در راهبردهای تجاری

Distinction in business strategies

پورتر معتقد است که بدترین راهبرد، *در شکل گیرکردن* است، یعنی نه متمایز از رقبا بودن و نه هزینه های پایین تری از رقبا داشتن. شرکت هایی که در چنین وضعیتی قرار دارند نمیتوانند مشتریان خود را راضی کنند. اما مشتریان راهبردها را نمیخرند. آنها کالاها و خدماتی خاص را خریداری میکنند و دوست دارند نیازهایشان به نحوی موثر تامین شود: تحویل به موقع، نصب صحیح، خدمات مشتری پاسخگو مانند آن. بنابر این، راهبرد در سطح بازار محصول اجرا میشود، یعنی جایی که تمایز مبنای موقعیت یابی قرار میگیرد.

تمایز میان کالاها و خدمات. مشتریان در بک بخش بازار خواسته ها و نیازهایی دارند که این خواسته ها و نیازها به گونه ای با خواسته ها و نیازهای مشتریان دیگر بخش ها تفاوت دارد. موقعیت یابی به شرکت امکان میدهد تا از چنین تفوتهایی به نفع خود بهره گیرد و به آنها پاسخ دهد و برخی کالاها و خدمات را طوری موقعیت یابی کند که نیازهای مشتریان را در یک یا چند بخش تامین کند. این تفاوت ها اغلب فیزیکی اند. مثلا کتانی های ساقه بلند نایک فیزیکی بود. اما تفاوت ها میتواند مفهومی نیز باشد، مانند محصولات بعی نایک ه جان مک انرو، تنیس باز معروف و دیگر قهرمانان مشهور پشت آن را امضا کرده بودند. در واقع هدف از موقعیت یایی موثر، خلق تفوت هایی فیزیکی و مفهومی با بهره گیری از تمامی عناصر آمیخته بازاریابی-قیمت ،محصول، پیشبرد و تصمیمهای توزیع-است.

سیدرضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است