راهبردهای عام رقابت - کسب و کار

راهبردهای عام رقابت

راهبردهای عام رقابت

راهبردهای عام رقابت

General Competition Strategies

برخی از متخصصان برنامه ریزی بر این باورند که فلسفه عمومی انجام کسب و کار که در بیانیه مامریت شرکت اظهار شده است، باید پیش از اینکه به صورت راهبرد بلند مدت مشخص و تعریف شود، به یک بیان کلی از گرایش راهبردی شرکت تبدیل شود. به عبارت دیگر، راهبرد اصول بلندمدت باید مبتنی بر یک ایده محوری پیرامون بهترین رویکرد شرکت برای رقابت در بازار باشد. اصطلاح مشهور برای این ایده اصلی "راهبرد عام" است که به وسیله پورتر توسعه یافته است و بسیاری از برنامه ریزان معتقدند راهبرد بلندمدت باید برای کسب مزیت رقابتی بر یکی از سه راهبرد عام تکیه کند:

الف)تلاش برای رهبری قیمت تمام شده در آم صنعت یا پیشگامی در کاهش هزینه ها،

ب)تلاش برای خلق و ساختن محصولاتی خاص برای گروه های گوناگون مصرف کننده از طریق تمایز یا تفاوت یا به عبارت دیگر متمایزسازی

ج)عرضه محصولات برای یک یا چند گروه خاص مصرف کننده یا خریدار صنعتی یا به عبارت دیگر تمایز

سید رضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است