مدیریت ‪ استراتژیک بازاریابی - کسب و کار

مدیریت ‪ استراتژیک بازاریابی

مدیریت ‪ استراتژیک بازاریابی

مدیریت ‪ استراتژیک بازاریابی

Strategic marketing management

‫تاریخچه پیدایش استراتژی

‫واژه «استراتژي» از واژه يوناني ‪ StrategosStrategos یا Strategus، plural strategoi، (یونانی: στρατηγός، στρατηγοبه معنای واقعی کلمه "رهبر ارتشدر دنیای هلنیستی و امپراتوری بیزانس این اصطلاح نیز برای توصیف یک فرماندار نظامی مورد استفاده قرار گرفت. در ارتش مدرن هلنیک بالاترین مقام افسر است..سالانه هر يك از ده قبيله ‫يونان باستان يك ‪ Strategosانتخاب ميكردند تا نيروها را هدايت كند‪ . در اوایل قرن پنجم، چند استراتژی، اداره نظامی خود را با نقش سیاسی در کنار یکدیگر ادغام کردند. Themistocles، Aristides، Cimon، یا Pericles؛ با این وجود قدرت آنها نه از اداره آنها بلکه از چارچوب سیاسی شخصی خودشان است. همانطور که قدرت سیاسی در قرن پنجم بعد، به قدرت سیاسی منتقل شد، استراتژی به وظایف نظامی آنها محدود شد. در اصل، استراتژی ها به طور اختصاصی به کارهای مختلف منصوب شد. در مبارزات انتخاباتی، معمولا چند تا استراتژی ممکن است به طور مشترک در فرمان قرار گیرد و بر خلاف دیگر ایالتهای یونانی که دفتر فرماندهی نیروهای دریایی فرمانده نیروی دریایی بود،

بعدها وظايف ‪ Strategosبه امور قضايي و مدني نيز

‫تعميم داده شد‪ .در واقع تاريخچه برنامه ريزي استراتژيك به امور نظامي باز ميگردد‪ .طبق تعريف ديكشنري وبستر‪ ،استراتژي‪،

‫علم برنامه ريزي و هدايت عمليات نظامي بزرگ در مقياس كلان‪ ،با هدف تشخيص و يافتن بهترين موقعيت قبل از شروع

‫درگيري واقعي با دشمن است‪ .عليرغم اينكه تعاريف استراتژي در مفاهيم مديريتي متنوع است‪ ،عنصر كليدي آن ثابت باقي

‫مانده است‪ :هدف آن مبتني بر كسب مزيت رقابتي است‪.

‫در رويكرد سنتي‪ ،عنصر برنامه ريزي‪ ،مبناي اصلي و شالوده ي تعاريف استراتژي است‪ .براي مثال آلفرد دوپونت چاندلر جونیور Alfred D. Chandler Jr ( 1918 - 2007) استاد تاریخ کسب و کار در مدرسه بازرگانی هاروارد و دانشگاه جان هاپکینز که به طور گسترده در مورد مقیاس و ساختارهای مدیریت شرکت های مدرن مقالات و نوشته های بیشماری دارد . آثار او تغییر تاریخ کسب و کار و تاریخ اقتصادی صنعتی سازی را شرح داد. او جایزه پولیتزر تاریخ را برای کار خود به نام The Visible Hand انقلاب مدیریتی در تجارت آمریکایی (1977) بدست آورد وی استراتژي را به‫عنوان تعيين اهداف و مقاصد بلندمدت اساسي سازمان‪ و

مشخص كردن نحوه ي انجام فعاليتها و تخصيص منابع ضروري براي‫تحقق اين اهداف تعريف ميكند‪ .همينطور جيمز و كوبين نيز استراتژي را اين گونه تعريف كرده اند‪" :الگو يا طرحي كه اهداف‫اصلي خط مشيها و توالي فعاليتها و رويه ها را به طور يكپارچه ‪ ،در قالب يك مجموعه ي بهم پيوسته قرار ميدهد‪ "

‫اما هنري مينتزبرگ معتقد است كه عبارت "استراتژي سازمان‪ ،همواره نتيجه ي برنامه ريزي عقلايي است كه

‫رويكرد سنتي بر آن تكيه زده است"، ‪ .از دیدگاه مینتزبرگ ، استراتژي رويدادي است كه در عالم واقعيت رخ ميدهد و نه صرفاً آنچه برنامه ريزي شده است‪ .از اين رو‫مينتزبرگ استراتژي را "الگويي از جريان تصميمها و اقدامها تعريف ميكند

الگو

‫هر قصدي (برنامه ريزي شده) كه استراتژي بر مبناي آن طرح شده و به طور واقعي محقق شده باشد ‪

وجود اضطرار‫(غيربرنامه ريزي شده) كه استراتژي بر اين اساس به وجود ميآيد.

‫استراتژی

‫ هنري مينتزبرگ :تدوين استراتژي يك فرآيند مداوم و منظم نيست‪ ‫اغلب يك فرآيند نامنظم و ناپيوسته است كه به صورت منقطع (ثابت – در حرکت) پيش ميرود‪ .در تدوين استراتراتژي‪ دوره هايي از ثبات‫ دورهه هایي از بي ثباتي‪ ،,حرکت متناوب و تغيير تدريجي و كلي نيز وجود دارد‪..

تعریف مدیریت استراتژیك

‫مديريت استراتژيك ‫ مركز توجهش كل شركت,‪ ،صنعت و محيط رقابتي است و نه اجزای درونی که با چشم اندازي روشن در يك پروسه ی زمانی بلند مدت مدت منابع

‫و قابليتهاي رقابتي را جهت کسب موفقيت هدايت مينمايد ‪ .قرار نهادن اجزاي مختلف سازمان و برقراري تعامل

‫سازنده و پویا بین آنها توسط مديريت استراتژيك امكان پذير است‪.

‫برنامه ريزي استراتژيك‪ :روي آوري به واكنش سريع به رویدادها و شرایط بازارها و رقابت از طريق تفكر استراتژيك‪

‫مديريت استراتژيك‪ :یافتن مزيتهای رقابتي و دستیابی به اهداف موفقیت آمیز از طريق مديريت كليدي منابع سازمان‪.

‫در حقيقت مرحله ي 3فقط به دو جزء نخست مديريت استراتژي يعني جستجو و تحقیق محيطي و تدوين استراتژي محدود ميشود‪ ،در

‫حالي كه مديريت استراتژيك علاوه بر آن ,دو مولفه ی ديگري نظير اجراي استراتژي و ارزيابي و كنترل آن را نيز در بر‫دارد‪ .

سید رضا میرمحمد

کارشنای ارشد MBA

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است