مدل DAGMAR - کسب و کار

مدل DAGMAR

مدل DAGMAR

مدل DAGMAR

Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results

" DAGMAR"

DAGMAR یکی از رويکرد بازاريابي است که براي سنجش نتايج يک کمپين تبليغاتي استفاده مي شود. DAGMAR به دنبال هدايت مصرف کنندگان از طريق پنج مرحله در مورد محصول - بي اطلاع، آگاه، درک، اعتقاد و عمل - همچنين تعيين اهداف مشخص و قابل اندازه گيري براي تعيين موفقيت کلي اين تلاشها انتخاب شده است.

با توجه به DAGMAR، هر چشم انداز خرید از طریق 4 مرحله می رود:

  • اطلاع
  • درک
  • قبول
  • عمل

این مراحل نیز به عنوان فرمول تبلیغاتی ACCA" ACCA آگاهی، باور، قبول، اقدام. این شباهت بسیاری به مدل AIDA دارد، اما "تفکر" بر اهمیت سادگی و قابل فهم بودن تأکید می کند، که برای هر پیام متقاعد کننده حیاتی است. و "پذیرش و قبول " بیشتر از قلب و احساس درون است . ACCA / DAGMAR یک نسل از فرمول تبلیغاتی AIDA است و بیشتر از AIDA محبوب و جامع است. و برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات، حالت ذهنی را که مصرف کننده از طریق آن عبور می کند، نشان می دهد.

بخش های مهم مدل DAGMAR تعاریف مخاطب هدف (افرادی که پیام تبلیغاتی به آنها اشاره شده است) و اهداف (اهداف پیام تبلیغاتی) می باشد.

روش DAGMAR باور دارد که مشتريان بالقوه در ابتدا از وجود محصول آگاه نيستند و با توجه به اینکه مشتريان به طور مساوي از طريق چرخه مخاطب، هدايت مي شوند. هدف نهايي اين است که مشتري محصول را خريداري کند. اين شرکت بايد بازار هدف را براي محصول تعيين کند تا اين روش موثر باشد.

شناسايي بازار هدف

بازار هدف، گروهي از مشتريان بالقوه است که بيشترين احتمال خريد محصول را دارند. ملاحظات مي تواند شامل شناسايي جنسيت، سن و موقعيت جغرافيايي بازار هدف باشد. ممکن است تفکری جامع ترر به حرفه مصرف کننده، طبقه اقتصادي يا اولويت تکنولوژيکي داده شود. تلاش بیشتری کنيد تا بازار هدف را با توجه به اهداف شرکت براي محصول گسترده کنيد.

 

چرخه خريد

پس از شناسايي بازار هدف، ا شرکت مي تواند يک استراتژي براي بازاريابي محصول با استفاده از هر مرحله در چرخه را به عنوان يک راهنما براي تعريف اهداف خاص در هر نقطه ايجاد کند. مرحله آگاهي لازم است که شرکت محصول را براي مصرف کنندگان هدف مشخص کند، در حالي که درک آن بر حصول اطمينان از اين که مشتريان چگونه محصول را در طول زندگي خود مي توانند به کار گیرند ، متمرکز مي شود. پذیرش و قبول مستلزم آن است كه مصرف كنندگان از نياز خود به محصول متقاعد شوند. هدف نهايي اقدامات شامل انگيزه دادن به مصرف کننده که در حقيقت تکميل خريد است.

 

تاريخچه DAGMAR

راسل کولي"Russell Colley " ابتدا DAGMAR را در گزارش سال 1961 به انجمن ملي تبليغ کنندگان پيشنهاد کرد. کللي پيشنهاد کرد که هدف واقعي تبليغات، برقراري ارتباط و فروش به طور خاص است. با تعيين اينکه آيا مصرف کننده دانش کافي در مورد محصول و مزاياي آن از اهداف واضح و مشخص در يک آگهي داشته است، تبليغ کنندگان مي توانند بفهمند که آيا نقاط فروش آنها در فرآيند تصميم گيري مصرف کننده تغيير مي کند يا خير.

 

درک برنامه هاي بازاريابي

يک کسب و کار مي تواند انواع طرح هاي بازاريابي را در رابطه با پيشنهادات محصول آن ارائه دهد. هدف اين است که جهت گيري دقيق در مورد نحوه هدايت تلاش هاي بازاريابي و بودجه ارائه شود. اين مي تواند به کسب و کارکمک کند يک بودجه مناسب را حفظ کند در حالي که بازارهدف را به خاطر تمام تلاش هاي مرتبط با آن حفظ مي کند.

صرف نظر از رويکرد، برنامه هاي بازاريابي مي توانند منابع مختلفي از جمله چاپ، ايميل، رسانه ها و تبليغات ديجيتال را در نظر بگيرند. به غير از مدل DAGMAR، ساير روشهاي کسب و کار ممکن است شامل مدل AIDA، مدل Ehrenberg يا مدل DRIP باشد.

 

تقسيم تبليغات + اشتراک

اشتراک گذاري

بخشي از کل بودجه بازاريابي که براي تبليغات در يک دوره خاص اختصاص داده مي شود. خط مشي تخصيص تبليغات براي يک شرکت ممکن است بر اساس هر يک از چندين روش باشد. به عنوان مثال، صرف بودجه در تبليغات شامل درصد ثابتی از فروش و يا بر اساس ميزان هزينه تبليغات بر اساس نوع و قدرت رقبا

 

کاهش تقاضاي تبليغات

در عمل، بودجه تخصيصی تبليغات کار آسانی نيست. ايو این بدلیل عدم وجود يک ارتباط قطعي است ، در بيشتر موارد، بين ميزان تبليغات و فروش و سودآوري شرکت است متغیر است . جذب تبليغات نيز گاهي به عنوان بودجه تبليغاتي اشاره مي شود.

 

مبانی اصلی رویکرد DAGMAR

 

1 - ایجاد یک کار ارتباطی برای دستیابی به اهداف

تعریف هدف از وظایف اصلی ارتباطی است به نحوی که بتوان نتایج آنرا بتوان اندازه گیری کرد.

الف) وظایف ارتباطی در رویکرد DAGMAR.

 

وظیفه بازاریابی ترکیبی از فعالیت تبلیغاتی، فعالیت نام تجاری و احتمالا فعالیت خدمات مشتری است. کار بازاریابی جامع است و از این رو باید به کل سازمان نگاه شود.متاسفانه کار تبلیغاتی بشتر فردیست است و از این رو در بسیاری موارد به شکا نادرستی سازمان در نظر گرفته نمی شود.

برای اندازه گیری اینکه یک وظیفه اختصاص یافته به تبلیغات، بعدا تنها در شرایط تبلیغی اندازه گیری می شود، راسل ، وظایف ارتباطی را طراحی کرد. ایجاد یک کار ارتباطی، که ارتباطات بین شرکت و مصرف کننده را شامل می شود، تنها مسئولیت بخش تبلیغات بود.

آگاهی - وظایف ارتباطی شامل ایجاد آگاهی مصرف کنندگان از نام تجاری یا محصول می شود.

درک - این وظایف همچنین به مصرف کننده در درک ویژگی ها و ویژگی های محصول و آنچه که محصول برای مصرف کننده انجام می دهد، کمک می کند.

Conviction - این کار ارتباطی مشتری را متقاعد کرد که این محصول برای آنها اهمیت دارد

اقدام - در نهایت، پس از پذیرش ، مشتری باید برای انجام خرید مجبور شود.

شما متوجه خواهید شد که مدل بالا ACCA مشابه مدل AIDA در فروش است. این به این دلیل است که AIDA برای سنجش اثربخشی روش فروش استفاده می شود. به طور مشابه، مدل ACCA برای درک اثربخشی تبلیغات و کار ارتباطی که تبلیغات انجام می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

با این حال، در مدل DAGMAR، مسئله تنها به ایجاد یک کار ارتباطی پایان نمی دهد. از آنجا که ایجاد این کار بسیار دشوار است اگر اهداف تبلیغاتی شناخته شده نباشند . اگر شما نمی دانید که چرا شما با مشتری ارتباط برقرار می کنید، چگونه می توانید ارتباط برقرار کنید؟ بنابراین، DAGMAR همچنین در تعریف اهداف ارتباطات نیز راه کار ارایه میدهد.

2- تعریف اهداف در رویکرد DAGMAR.

دومین و مهم ترین وظیفه DAGMAR تعریف اهداف تبلیغات یا وظایف ارتباطی است که باید ایجاد شود. هنگامی که اهداف را تعریف کردید، اندازه گیری نتایج تبلیغاتی نسبتا ساده تر خواهد بود.

با این حرکت، راسل colley مسئولیت بیشتری را برای بخش تبلیغات داشته است. آنها نه تنها مسئول تبلیغات تبلیغات بودند، بلکه مسئولیت چگونگی اهداف تبلیغات را باید درک کنند و چگونگی این اهداف را در وظایف مربوط به ارتباطات خود به کار ببرند .

 

در عصر مدرن، می دانیم که تبلیغات برای معرفی یک محصول، ساختن علامت تجاری، تبلیغات و یا فراخوانی نام تجاری قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، همه این اهداف تبلیغات هستند و قسمت دوم بخش DAGMAR را تشکیل می دهند.

 

اهداف تبلیغات در DAGMAR (که برای ایجاد وظایف ارتباطی استفاده می شود) به شرح زیر است:

وظایف نهادی و قابل اندازه گیری - وظایف باید یک بیانیه دقیق از آنچه تبلیغ کننده می خواهد از طریق ارتباط برقرار کند. آیا او می خواهد تصویر نام تجاری را تقویت کند، حضور نام تجاری را به حداکثر برساند، به بازارهای جدید نفوذ کند یا فروش کلی را افزایش دهد؟

مخاطبان مورد نظر را تعریف کنید - قبل از شروع کار ارتباط، مخاطبان مورد نظر باید دقیقا همانطور که ممکن است تعریف شوند. آیا شما جوانان، بزرگسالان، سالمندان را هدف قرار می دهید؟ هر یک از اشکال مختلف تقسیم بندی می تواند برای تعریف مخاطبان مورد استفاده قرار گیرد.

درجه تغییر مورد نظر - چه سطح از درک، نگرش یا آگاهی از مشتری شما می خواهید تغییر دهید؟ اگر مشتری از محصول آگاه است، آیا میخواهید نگرش منفی خود را به مثبت تغییر دهید؟ یا اگر بازار کاملا بی اطلاع باشد، آیا می خواهید کل بازار آگاه یا فقط بخشی از گروه هدف باشد؟ این مقادیر تغییرات که هدف از کار ارتباطات هستند باید پیش از آن تعریف شوند.

زمان: برای رسیدن به اهداف وظایف ارتباطی، چقدر زمان آماده برای اختصاص دادن است. اگر فکر می کنید که در یک ماه محصول می تواند آگاهی را در بازار کامل ایجاد کند، پس شما بسیار اشتباه می کنید. به همین دلیل تبلیغ کنندگان بزرگ سعی می کنند محصول را برای مدت 3 ماه معرفی کنند و سپس ویژگی ها و مزایا را در 3 ماه آینده به صورت رسمی به اطلاع می رسانند تا یادآوری نام تجاری بالا باشد و پذیرش نام تجاری نیز بالا باشد. یک دوره زمانی تعریف شده، اندازه گیری بهتر را می دهد.

وظایف بتنی و قابل اندازه گیری: وظایف باید یک بیانیه دقیق از آنچه تبلیغ کننده می خواهد از طریق ارتباط برقرار کند. آیا او می خواهد تصویر نام تجاری را تقویت کند، حضور نام تجاری را به حداکثر برساند، به بازارهای جدید نفوذ کند یا فروش کلی را افزایش دهد؟

تعریف مخاطبان مورد نظر: قبل از شروع کار ارتباط، مخاطبان مورد نظر باید دقیقا همانطور که ممکن است تعریف شوند. آیا شما جوانان، بزرگسالان، سالمندان را هدف قرار می دهید؟ هر یک از اشکال مختلف تقسیم بندی می تواند برای تعریف مخاطبان مورد استفاده قرار گیرد.

درجه تغییر مورد نظر : با چه سطحی از درک، نگرش یا آگاهی مشتری را می توانید تغییر دهید؟ اگر مشتری از محصول آگاه است، آیا میخواهید نگرش منفی خود را به مثبت تغییر دهید؟ یا اگر بازار کاملا بی اطلاع باشد، آیا می خواهید کل بازار آگاه یا فقط بخشی از گروه هدف آگاه باشد؟ این مقادیر تغییرات که هدف از کار ارتباطات هستند باید پیش از هر حرکتی تعریف شوند.

زمان : برای رسیدن به اهداف وظایف ارتباطی، چقدر زمان برای این روند باید اختصاص داد. اگر فکر می کنید که در یک ماه می تواند آگاهی را در بازار کامل ایجاد کند، شما در حال اشتباه هستید . به همین دلیل تبلیغ کنندگان بزرگ سعی می کنند محصول را برای مدت حداقل 3 ماه معرفی کنند و سپس ویژگی ها و مزایا را در 3 ماه آینده به صورت رسمی به اطلاع می رسانند تا یادآوری نام تجاری و پذیرش آن بالا باشد.

یک دوره زمانی تعریف شده، اندازه گیری بهتر و نتیجه بخش تری را به همراه خواهد داشت .

سیدرضا میرمحمد

کارشناس ارشد MBA

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است