چرخه حیات تکنولوژی - تکنولوژی

چرخه حیات تکنولوژی

چرخه حیات تکنولوژی

The life cycle of Technology

تکنولوژی,چزخه حیات,فناپذیر,کهنسالی,جنینی,بلوغ,منحنیs,جامدات,رشدبازار,تنوع تجاری,تولید,بنگاه,صنایع,همزاد,حجم,فضا]سیاهچاله,کوانتوم,فیزیک,شیمی,ریاضی

چرخه حیات تکنولوژی

برای شناخت چرخه حیات کافی است با تأمل و دقت بیشتری تاریخ را ورق بزنیم ،د ر می یابیم که از آغازپیدایش جهان هستی موضوع چرخه حیات همزاد با پیدایش نظام هستی بوده است بدین معنا که هر موجودی اعم از جامدات،نباتات و موجودات همگی مراحل تولد،رشد،بلوغ ،نوجوانی ،جوانی ،کهنسالی و پیری و نهایتاً فناپذیری را طی می کنند و به تعبیر علوم زیستی دارای چرخه حیات و زندگی اند سازمان ها،بنگاههای اقتصادی،صنایع و تکنولوژی ها هم چرخه مشابهی را تجربه می کنند، که امروز موضوع بحث ما است چرخه حیات تکنولوژی(Technology )Life Cycleقبلا ًاشاره. داشتیم که : در عصر مدرن بویژه در هزاره سوم سازمان ها و بنگاههای کسب و کار با چالش های متعددی مواجه هستند . این چالش ها بر گرفته از توسعه علم و دانش ، نو آوریهای مستمر ، همکاریهای جهانی، ایجاد بلوک اقتصادی چه در سطح منطقه وچه سطح جهانی است. همچنین ، پیشرفت های تکونولوژیکی سنوات اخیر بطور فزاینده ای موجب پیچیده شدن فرایندها،سیستم ها و محصوالتی شده است که چالش های قابل توجهی در طراحی ،تحصیل،ساخت و مدیریت عملیات در بنگاههای کسب و کار بوجود آورده است با توجه به این تغییرات چشم گیر،مدیریت چرخه محصول و تکنولوژی درحوزه های کسب و کار و برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بنگاههای اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است

  1. آشنایی با مفهوم چرخه حیات تکنولوژی
  1. مراحل مختلف پیشرفت تکنولوژی منحنی s
  1. چرخه حیات تکنولوژی و رشد بازار
  1. چرخه حیات محصول
  1. رابطه ی میان علم و تکنولوژی

چرخه حیات تکنولوژی

  • تکنولوژی در طول عمر خود مراحل مختلفی دارد که اگر درک درستی در آن داشته باشیم می توان از آن در برنامه ریزی استراتژیک به خوبی از آن استفاده کرد.
  • نادیده گرفتن این مراحل بعنوان عامل کلیدی در فرایند برنامه ریزی می تواند بسیار پرهزینه باشد و جایگاه رقابتی یک شرکت را به خطر بیندازد،

مراحل چرخه حیات

§ مدیریت تکنولوژی مستلزم درک عمیق چرخه های حیات تکنولوژی، محصول، فرایند و سیستم است.

تکنولوژی براساس چرخه حیات تکنولوژی

  1. دوره نوآوری جدید که به نام مرحله جنینی شناخته می شود. Embryonic stage))
  1. دوره بهبود تکنولوژی که به مرحله رشد معروف است.
  1. دوره بلوغ (Mature)

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است