تیم گیلاس خندان

محمد متین فریدونی زاده

مهندس محمد متین فریدونی زاده

مدیر عامل
سید امیرحسین میرمحمد

سید امیرحسین میرمحمد

رئیس هیئت مدیره
سید امیرسالار میرمحمد

سید امیرسالار میرمحمد

عضو هیئت مدیره
سامان فریدونی زاده

سامان فریدونی زاده

عضو هیئت مدیره
پشتیبانی آنلاین

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است