تیم گیلاس خندان

مهندس محمد متین فریدونی زاده

مهندس محمد متین فریدونی زاده

مدیر عامل
مهندس سید امیرحسین میرمحمد

مهندس سید امیرحسین میرمحمد

رئیس هیئت مدیره
مهندس سید امیرسالار میرمحمد

مهندس سید امیرسالار میرمحمد

عضو هیئت مدیره
مهندس سامان فریدونی زاده

مهندس سامان فریدونی زاده

عضو هیئت مدیره

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است