مقالات کسب و کار

1396/8/30

ویژگی هایی کارآفرینان

Features of Entrepreneurs

بیشتر
1396/8/29

ایده هایی برای بازاریابی 3

Ideas for Marketing 3

بیشتر
1396/8/29

بازاریابی 3

Marketing 3

بیشتر
1396/8/26

نقشه ارزش چیست ؟

What is a value map?

بیشتر
1396/8/25

تعهدات راهبردی و کارکرد جانشین های راهبردی

Strategic Commitments and Strategic Alternatives

بیشتر
1396/8/25

مزیت های رقابتی نوین

New competitive advantages

بیشتر
1396/8/24

مسائل بازدارنده موفقیت

Succeeding deterrent issues

بیشتر
1396/8/24

عوامل دستیابی به موفقیت

Success factors

بیشتر
پشتیبانی آنلاین

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است