مقالات کسب و کار

1396/3/16

1بازاریابی(بخش پنجم) مفاهیم اولیه بازاریابی

بازاریابی(بخش پنجم) مفاهیم اولیه بازاریابی

بیشتر
1396/3/15

بازاریابی(بخش چهارم) بازاریابی در انواع اقتصادها

بازاریابی(بخش چهارم) نقش بازاریابی در انواع اقتصادها

بیشتر
1396/3/14

بازاریابی (بخش سوم) اقتصاد توجه

بازاریابی (بخش سوم) اقتصاد توجه

بیشتر
1396/3/13

تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique)

تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique)، از جمله روشهای شناخته شده در مدیریت

بیشتر
1396/3/13

بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش

بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش

بیشتر
1396/3/13

(بازاریابی با توجه به روند اقتصادها (بخش اول

تحلیل اهمیت توجه به بازاریابی با توجه به روند اقتصادها

بیشتر
1396/3/13

کمپین تبلیغاتی خودرو Malibu 2016 شورلت

کمپین تبلیغاتی خودرو Malibu 2016 شورلت

بیشتر
1396/3/12

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

بیشتر
پشتیبانی آنلاین

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است