مقالات کسب و کار

1398/7/20

جذابیت بازار هدف

جذابیت هدف یک اصل کلیدی در هدف گذاری استراتژیک است

بیشتر
1398/7/17

سازگاری بازار هدف

سازگاری هدف یک اصل کلیدی در هدف گذاری استراتژیک است

بیشتر
1398/5/28

هدف گذاری تاکتیکی

هدف گذاری استراتژیک و تاکتیکی ابزار مکمل برای شناسایی مشتریان هدف هستند.

بیشتر
1398/5/12

گزاره ارزش

ارزش مشتری میزان ارزشمندی یک پیشنهاد برای مشتریانش است.

بیشتر
1398/5/9

هفت مدل کسب و کار طبق طبقه بندی لامپکین و دیس

هفت مدل کسب و کار همراه با نحوه کسب مزیت رقابتی

بیشتر
1398/4/24

مدل فریمیوم Freemium

یک روش کسب و کار دریافت پول

بیشتر
1397/7/22

اندیشه بهتر در کسب وکار

Better Business Thought

بیشتر
1397/6/17

6 مرحله برای شروع کسب و کار

6 steps to start a business

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است